Online Oudercontact in 3 stappen!

desc

Vergeet even de vele briefjes van de ouders voor de regeling van het oudercontact. Zorg dat de ouders zelf online kunnen reserveren en dit zonder problemen! Verminder de administratieve belasting van de school tot een minimum. Ga naar stap 2 om dit te realiseren.

desc

Bezorg ons 2 bestanden die u kant en klaar hebt liggen op school. Het ene bestand bevat gegevens over de lesopdracht van de leerkrachten (te exporteren vanuit het lessenroosterprogramma PCUntis, MyRo,WISA, …). Het andere bestand bevat gegevens van leerlingen, zoals de klas en studierichting (kan je exporteren vanuit WISA, Broekx, …).

desc

Deze 2 bestanden worden door ons zodanig omgevormd dat ze rechtstreeks de basis vormen voor het online reserveringssysteem. Ouders kunnen online hun contactmomenten vastleggen door eenvoudig op de gewenste periode(s) te klikken. Iemand op school kan dit alles heel eenvoudig beheren. Leerkrachten kunnen steeds nagaan welke leerlingen hen wensen te spreken. Ook kunnen alle nodige afdrukken op papier gemaakt worden.

Hoe werkt het?

Voorbereidend

Vanuit 2 excelbestanden, nl. met de opdrachten van de leerkrachten en met leerlingengegevens, die u meestal kant en klaar op school hebt liggen, moet u eenvoudig via copy-paste deze gegevens invoegen in een Excel-bestand dat u door ons bezorgd wordt. Daarna voegt u parameters toe : de datum van het oudercontact, het aantal contactmomenten, de uren en de deadline tot wanneer ouders kunnen reserveren.

Het programma genereert voor u automatisch paswoorden die aan de leerlingen meegedeeld kunnen worden. Er zijn voorbeeldbrieven voor de ouders beschikbaar om hun dit online systeem uit te leggen. Reeds eerder ingeschreven scholen hebben de ervaring dat dit zeer vlot verloopt, zonder problemen!

Het online oudercontact biedt u de mogelijkheid te kiezen of het gaat om een oudercontact met de klassenleraars of met de vakleerkrachten. Door een eenvoudige druk op een knop is dit ingesteld. Het voorbereidende werk zit er nu op.

Inloggen

Ouders loggen in op het oudercontactsysteem via een link op de website van uw school of via naamvandeschool.contactavond.be. Ze reserveren online door de gewenste leerkracht, CLB, coördinator, directie, … aan te klikken. Ouders kunnen hun reservering afdrukken op papier.

Het systeem is goed beveiligd en geeft toegang tot zeer veel ouders tegelijkertijd. Ouders geven aan dat het systeem zeer gebruiksvriendelijk is omdat men alle leerkrachten (en hun vakken) kan zien en de gewenste leerkracht(en) die men wil spreken kan selecteren door tijdblokjes aan te klikken om een reservering te doen.

Resultaat

Eenmaal de reservaties binnenlopen kan iemand op school het oudercontactsysteem heel eenvoudig zelf beheren, d.w.z. veranderingen van reservaties doorvoeren mocht het nodig zijn, lijsten afdrukken op papier, enz.

Leerkrachten kunnen via een paswoord ook inloggen en ten allen tijde nagaan welke ouders reeds gereserveerd hebben en kunnen hiervan een afdruk maken, zodat ze het oudercontact kunnen voorbereiden. Men kan een tekstbestand bekomen waarin aan de leerkracht wordt uitgelegd hoe hij/zij eenvoudig kan inloggen en de reservaties kan bekijken en afdrukken.

Test & info

Nog niet overtuigd?

Test het systeem dan gewoon even uit!

U kan eens inloggen als leerling (begin maar te typen bij gebruikersnaam en selecteer dan de naam van een willekeurige leerling vb. Alfred Koch, klik op kies en doe eens een reservatie door een blokje aan te klikken bij lkr Sarah bijv.)? U kan ook inloggen als leerkracht (typ leerkracht leerkracht EE als gebruikersnaam, vb. Sarah) of als beheerder (administrator op het secretariaat, typ admin admin EE). Als paswoord kan u telkens demo intikken.

Meer info?

Via de referentie-pagina ziet u welke scholen in uw regio reeds overtuigd zijn van het online oudercontact. Aarzel niet te informeren naar hun bevindingen.

Wenst u graag meer informatie over het online oudercontactsysteem, neem dan contact op met de programma- en systeembeheerder Filip Smeets op het nummer 0498 45 45 70 of via filip@digitalboost.be.